logo

PIONA Skierniewicki Rajd Harcerski

Piona, piątka, podanie sobie dłoni, przybicie piątki, wszystko w braterskiej atmosferze.

Trzymając się za dłonie jesteśmy razem, tworzymy zespół, współpracujemy.

Można komunikować się za pomocą dłoni, niektórzy nawet sobie z nich wróżą.

Rogi łosi przypominają dłonie, więc jest jakieś nawiązanie do poprzednika, czyli rajdu ŁOŚ.

Piąteczka jest pełna optymizmu, przybija się ją z dobrymi kumplami.
P- pomoc, piękno, pomysłowość, przyjaźń
I- integracja, innowacja, inność,
O- oryginalność, odwaga, odkrywanie
N- natura, namioty, niebo, nogi, naturalność, nowość
A- ambicje, abstrakcja, aktywność, atrakcyjność

„PIONA” otwiera nam niezwykle szerokie pole do popisu. Jest również płynnym przejściem miedzy tradycyjnym rajdem ŁOŚ, a innowacyjnym, nowym. Nie jest oczywista, zmusza do myślenia i przy okazji niesamowicie pobudza wyobraźnię.

 

Zasady Zgłaszania na Rajd


W Rajdzie mogą brać udział wyłącznie patrole reprezentujące jednostki harcerskie pod opieką pełnoletniej osoby posiadającej uprawnienia pedagogiczne.

Pełnoletni instruktor/opiekun patrolu bierze udział w rajdzie na prawach uczestnika.

Patrol musi liczyć minimum 4 osoby, maximum 15 (w tym opiekun).

 

Patrol zgłasza się na rajd drogą mailową po przez przesłanie na  adres mailowy rajdu: rajdpiona@gmail.com karty zgłoszenia (do pobrania TUTAJ) oraz wpłaceniu należności w siedzibie hufca lub na podane konto, w nieprzekraczalnym terminie 30.05.2016 (włącznie). Wypełnienie tych warunków  jest równoznaczne z zakwalifikowaniem na Rajd.

 

Dodatkowo w dniu startu należy okazać:

  • Polisę ubezpieczeniowa patrolu (bądź kserokopia),
  • Oryginały (bądź kserokopie) pozwoleń rodziców uczestników na udział w rajdzie
  • Deklaracje odpowiedzialności opiekuna potwierdzoną przez jednostkę nadrzędną patrolu (tj. Komendanta hufca)
  • Podpisane przez członków patrolu regulaminy: rajdowy, przeciwpożarowy, poruszania się po drogach – powyższe regulaminy dostępne są na stronie internetowej
  • Uzupełnioną apteczkę pierwszej pomocy!

Brak któregokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów jest równoznaczny z wykluczeniem z rajdu!

 

Zaglądajcie w aktualności na stronie Hufca.

 

Dokumenty rajdowe na PIONĘ! 🙂 (2016)


Najważniejsze dokumenty do pobrania dla drużynowego, patrolowego i opiekuna patrolu.

 

Download
Rajd jest imprezą rekreacyjną. Za zachowanie uczestników i wszelkie szkody wyrządzone przez patrol odpowiada opiekun patrolu. Na teren zakwaterowania wpuszczani będą tylko uczestnicy rajdu oraz osoby zaproszone.
Ostateczna interpretacja regulaminu rajdu należy do Komendy Rajdu.
Szczegółowe instrukcje będą przekazywane na bieżąco.
Komenda zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.

 
 
 
 
 
 
Download
! O zamiarze rozpalenia ogniska należy poinformować komendanta rajdu, bądź jego zastępcę ds. organizacyjnych.
 
 
Download
Drogi opiekunie/drużynowy patrolu. Proszę z uwagą przeczytaj ten regulamin.
 
 
 
 
 

Inne pliki do pobrania dla jednostek z Hufca ZHP Skierniewice dostępne są na stronie internetowej hufca: tutaj

 

Posty:

Obóz Hufca – Wola Michowa 2018
with Brak komentarzy

Nie masz jeszcze planów na wakacje? My już Ci je zapewniliśmy! Pojedź z nami w Bieszczady! Obóz harcerski i kolonia zuchowa odbywa się w dniach: 8-22 lipca 2018   Kontakt do komendantki obozu: pwd. Liwia Małczak 724-840-897

Obóz Hufca – Winiec 2017
with Brak komentarzy

Nie masz jeszcze planów na wakacje? My już Ci je zapewniliśmy! Pojedź z nami na mazury! Obóz dla harcerzy odbywa się w dniach: 9-29 lipca 2017 dla zuchów: 16-29 lipca 2017

Wyjdź w świat – Wędrówka Wędrownicza 2015
with Brak komentarzy

Być wędrownikiem to niemała sztuka , a dostępna tylko dla tych , którzy posiadają prawdziwie harcerski instynkt. Wędrownikowi nie wystarcza znajomość miejsca zamieszkania , wędrownika ciekawi cały świat , wędrownik patrząc w swą przyszłość pragnie odnaleźć własną ścieżkę. A Ty? … Czytaj dalej