Nasza harcerska „Konstytucja”

Nasza harcerska „Konstytucja”

To najważniejszy dokument dla członków ZHP który powinien znać każdy harcerz po złożeniu Przyrzeczenia Harcerskiego, a tym bardziej instruktor.

Mimo oficjalnej formy prawnej w jakiej napisany jest Statut ZHP można z niego wyczytać wiele ciekawych informacji o tym kim jesteśmy, jaką rolę pełnimy jako harcerze,  co nas charakteryzuje, jakie mamy cele i metody działania, a także to co najważniejsze: Co możemy, a czego nie powinniśmy robić nosząc w sercu Krzyż Harcerski?

Aby zachęcić Was do przeczytania całości zacytuję kilka fragmentów naszej małej konstytucji.

Znajdziemy w niej m.in. jednoznaczny opis czym oficjalnie jest Związek Harcerstwa Polskiego

§ 1.1.

Związek Harcerstwa Polskiego jest ogólnopolskim, patriotycznym stowarzyszeniem

i prowadzi działalność pożytku publicznego.

i na czym zbudowane są fundamenty ZHP.

§ 2.1.

ZHP działa zgodnie z zasadami, celami i metodą wprowadzonymi przez założyciela skautingu Roberta Baden-Powella

i rozwiniętymi przez Andrzeja Małkowskiego.

Dowiemy się także o tym, że harcerzem może być każdy bez względu na to czy jest katolikiem, agnostykiem, albo Czechem,

§ 2.2.

ZHP jest dobrowolnym stowarzyszeniem otwartym dla wszystkich

bez względu na pochodzenie, rasę czy wyznanie.

ale zarazem znajdziemy informację o fundamencie moralnym, kulturalnym i etycznym największego stowarzyszenia skautów w Polsce – ZHP, jakim jest chrześcijaństwo.

§ 3.3.

Podstawą wychowania w ZHP są normy moralne, wywodzące się z uniwersalnych, kulturowych i etycznych wartości chrześcijaństwa. ZHP uznaje prawo każdego członka Związku do osobistego wyboru systemu wartości duchowych.

Natomiast metoda pracy naszych zastępowych, drużynowych i instruktorów opiera się o tzw. Metodę harcerską:

§ 5.1.

Metoda harcerska to sposób działania odznaczający się:
– pozytywnością,
– indywidualnością,

– wzajemnością oddziaływań,
– dobrowolnością i świadomością celów,
– pośredniością,
– naturalnością,
będący jednocześnie systemem wspierania samorozwoju zuchów, harcerzy i instruktorów przez:
– Przyrzeczenie i Prawo,
– uczenie w działaniu,
– uczestnictwo w małych grupach,
– stale doskonalony i stymulujący program.

Najważniejszym wychowawcą ZHP jest instruktor, który po pierwsze swoim przykładem zachęca i motywuję do działania i życia w zgodzie z zasadami zawartymi m.in. w Prawie Harcerskim.
W związku z tym mamy konkretnie określone zasady wychowania harcerskiego:

§ 5.3.

Zasady harcerskiego wychowania to: służba, braterstwo, praca nad sobą.

Na tym cytacie zakończę wpis zwracając szczególną uwagę na „pracę nad sobą” która jest nijako naszym obowiązkiem jako harcerzy.

Zachęcam do przeczytania całości i życzę Wam wiele radości i prawdziwych przyjaźni w życiu zgodnym z Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim.

PS. Tu znajdziecie cały Statut: link do Statutu ZHP z 2012 roku


CZUWAJ!
pwd. Przemysław Sarzyński