logo

Rajd „Łoś”

Pieszy Harcerski Rajd Łosia jest organizowany na zakończenie roku harcerskiego.

To właśnie wtedy nasi harcerze przebywają kilkadziesiąt kilometrów piechotą i przeżywali niezwykłą przygodę.

Rozwiązując zagadki, ucząc się jak udzielać pierwszej pomocy, ale również poznają mnóstwo nowych ludzi.

Co roku jest to dla harcerzy niezwykła przygoda.

Co roku kończymy rok harcerski w wielkim stylu, aby przez 2 miesiące wakacji pamiętać, czemu we wrześniu znów warto przychodzić na zbiórki.

 

Zasady Zgłaszania na Rajd


W Rajdzie mogą brać udział wyłącznie patrole reprezentujące jednostki harcerskie pod opieką pełnoletniej osoby posiadającej uprawnienia pedagogiczne.

Pełnoletni instruktor/opiekun patrolu bierze udział w rajdzie na prawach uczestnika.

Patrol musi liczyć minimum 7 osoby, maksimum 15 (plus opiekun).

W patrolach na trasie starszoharcerskiej – wędrowniczej patrol musi liczyć parzystą liczbę członków, maksymalnie 12 osób (w tym opiekun).

Patrol zgłasza się na rajd drogą mailową po przez przesłanie na  adres mailowy rajdu: skierniewice@zhp.pl karty zgłoszenia (do pobrania TUTAJ) oraz wpłaceniu należności w siedzibie hufca lub na podane konto, w nieprzekraczalnym terminie 30.05.2017 (włącznie). Wypełnienie tych warunków  jest równoznaczne z zakwalifikowaniem na Rajd.

Dodatkowo w dniu startu należy okazać:

  • Polisę ubezpieczeniowa patrolu/hufca (bądź kserokopia),
  • Oryginały (bądź kserokopie) pozwoleń rodziców uczestników na udział w rajdzie,
  • Deklaracje odpowiedzialności opiekuna potwierdzoną przez jednostkę nadrzędną patrolu (tj. Komendanta hufca),
  • Podpisane przez członków patrolu regulaminy: rajdowy, przeciwpożarowy, poruszania się po drogach – powyższe regulaminy dostępne są na stronie internetowej,
  • Uzupełnioną apteczkę pierwszej pomocy!
  • Kamizelki odblaskowe

Brak któregokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub elementów wyposażenia jest równoznaczny z wykluczeniem z rajdu!

Zaglądajcie w aktualności na stronie Hufca.

Dokumenty rajdowe (2017)


Najważniejsze dokumenty do pobrania dla drużynowego, patrolowego i opiekuna patrolu.

Download
Rajd jest imprezą rekreacyjną. Za zachowanie uczestników i wszelkie szkody wyrządzone przez patrol odpowiada opiekun patrolu. Na teren zakwaterowania wpuszczani będą tylko uczestnicy rajdu oraz osoby zaproszone.
Ostateczna interpretacja regulaminu rajdu należy do Komendy Rajdu.
Szczegółowe instrukcje będą przekazywane na bieżąco.
Komenda zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.

 
 
 
 
 
 
Download
O zamiarze rozpalenia ogniska należy poinformować komendanta rajdu, bądź jego zastępcę ds. organizacyjnych.
 
 
Download
Proszę z uwagą przeczytać ten regulamin.
 
 
 
 
 

Inne pliki do pobrania dla jednostek z Hufca ZHP Skierniewice dostępne są na stronie internetowej hufca: tutaj