logo

Dzień Myśli Braterskiej

Dlaczego i po co?

Dzień Myśli Braterskiej to szczególny czas dla skautów na całym Świecie.
22 lutego to urodziny Naczelnego Skauta Świata sir. Roberta Baden-Powella.

Zgodnie z dobrym skautowym zwyczajem z okazji Dnia Myśli Braterskiej, skauci i całe drużyny przesyłają sobie kartki z pozdrowieniami na całym Świecie. Mogą to być kartki zaprojektowane i wydrukowane w drużynie, możecie też zrobić je sami ręcznie. Umieśćcie na nich symbole harcerskie, węzeł płaski (skautowy symbol braterstwa) oraz cytaty z pism wielkich postaci skautingu i harcerstwa na temat braterstwa. Wyślijcie te kartki do pozostałych drużyn waszego hufca, do drużyn, które mieliście okazję poznać na różnych imprezach, do swoich władz harcerskich, do sojuszników drużyny – to tylko przykłady. Zróbcie jak najdłuższą listę!

CZUWAJ!

Radosny Sztab DMB Hufca Skierniewice