logo

Komisja Rewizyjna

Komisja rewizyjna hufca ZHP jest organem kontrolnym hufca, odpowiedzialnym przed zjazdem hufca. Obowiązki:

  • czuwa nad zgodnością działania komendy hufca i komendanta oraz jednostek organizacyjnych hufca ze Statutem ZHP i przepisami prawa,
  • sprawuje kontrolę nad działalnością gospodarczą i finansową jednostek organizacyjnych i władz hufca pod względem legalności, rzetelności, gospodarności i celowości,
  • ocenia realizację programu rozwoju hufca,
  • przedstawia komendzie hufca informacje, zalecenia i wnioski.

Kontakt z Komisją Rewizyjną

rewizyjna@skierniewice.zhp.pl

Skład Komisji Rewizyjnej Hufca Skierniewice

Przewodniczący

pwd. Sylwia Kulig
Zastępca Przewodniczącego

pwd. Karol Jankiewicz
Sekretarz Komisji

pwd. Łukasz Miłowski

Posty:

Kontrola podstawowych jednostek hufca Skierniewice
with Brak komentarzy

Komisja Rewizyjna Hufca zawiadamia o planowanej ogólnej kontroli podstawowych jednostek hufca Skierniewice. Temat kontroli jednostki: Kontrola zgodności działań jednostki z „Instrukcja tworzenia i działania gromady, drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego. Kontrola Ogólna- Harmonogram

Nasza harcerska „Konstytucja”
with Brak komentarzy

To najważniejszy dokument dla członków ZHP który powinien znać każdy harcerz po złożeniu Przyrzeczenia Harcerskiego, a tym bardziej instruktor. Mimo oficjalnej formy prawnej w jakiej napisany jest Statut ZHP można z niego wyczytać wiele ciekawych informacji o tym kim jesteśmy, … Czytaj dalej