Adres siedziby hufca:

96-100 Skierniewice,
ul. Grzybowa 1 (obok zajezdni MZK)

e-mail: skierniewice@zhp.pl
telefon komórkowy: 509-180-647

Numer konta bankowego:

Bank PEKAO 63 1240 3321 1111 0010 0170 8085

NIP: 727 012 60 45
Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Łódzka
Hufiec Skierniewice
ul. Stefanowskiego 19, 90-537 Łódź

Napisz do nas: