logo

Grupa kwatermistrzowska

 • Harcerska Grupa Kwatermistrzowska (HGK) jest zespołem pomocniczym Kwatermistrza Hufca.
 • Grupa liczy obecnie sześć osób w wieku od 15 do 28 lat.
 • Do zadań Grupy należy:
  • prowadzenie zajęć dla kwatermistrzów drużyn w każdą ostatnią sobotę miesiąca.
  • przyjmowanie i wydawanie składników majątkowych, na podstawie odpowiednich dokumentów oraz zgodnie z przepisami o dysponowaniu majątkiem organizacji,
  • odpowiednie segregowanie i przechowywanie składników majątkowych,
  • utrzymanie magazynów, w których przechowywane są składniki majątkowe w należytym porządku ,
  • utrzymywanie (poprzez konserwację i naprawy) sprzętu, pomieszczeń oraz baz obozowych w pełnej sprawności użytkowej,
  • zabezpieczenie składników majątkowych przed zniszczeniem, uszkodzeniem, zepsuciem lub zanieczyszczeniem,
  • przygotowanie sprzętu do okresowych inwentaryzacji,
  • bieżące prowadzenie ewidencji składników majątkowych,
  • zabezpieczanie logistyczne i sprzętowe imprez hufca,
  • prowadzenie wypożyczalni sprzętu hufca,
  • pozyskiwanie sprzętu
  • przygotowanie Bazy, sprzętu do Akcji Letniej
  • realizowanie innych zadań zleconych przez Komendę Hufca i Kwatermistrza.
 • Grupa nadzoruje pracę kwatermistrzów drużyn, przeprowadza szkolenia z zakresu kwatermistrzostwa i wychowania gospodarczego w drużynach.
 • Członkowie Grupy podnoszą swoje umiejętności, kwalifikacje z zakresu kwatermistrzostwa na warsztatach, kursach i szkoleniach.

 

Kwatermistrz Hufca

pwd. Marcin Wójcik

Posty:

Zbiórka kwatermistrzów drużyn.
with Brak komentarzy

Czuwaj! Rok harcerski już dawno się rozpoczął, ale że nasz grafik jest cały naładowany więc nie chciałem was tym do tej pory męczyć. Chciałbym wrócić do idei kwatermistrzów drużyn a tym samym do ich spotkań. Zapraszam kwatermistrzów drużyn na dyżur … Czytaj dalej

Hufiec drugim domem
with Brak komentarzy

Dbanie o nasze wspólne dobro to temat, który co roku wraca jak bumerang. Mam wrażenie, że za każdym razem muszę uświadamiać moje młodsze harcerskie rodzeństwo, że budynek, który posiadamy to nie własność druha Bartka tylko nas wszystkich. Zawsze najłatwiej podać … Czytaj dalej