Cztery stare, cztery nowe…

Cztery stare, cztery nowe…

26 września 2015 roku odbył się Zjazd Zwyczajny Hufca. O godzinie 9.00 zaproszeni goście i upoważnieni do głosowania instruktorzy hufca zjawili się w Ośrodku Obozowym „Łoś” na Budach Grabskich. Phm. Bartłomiej Wójcik podsumował kończącą się kadencję komendy powołanej w 2011 roku. Komendant przyznał także odznaki „Zasłużony dla Hufca ZHP w Skierniewicach”, tym samym dziękując kończącej kadencję komendzie, przyjaciołom hufca oraz drużynowym za wsparcie, bezinteresowną pomoc i ciężką pracę.

Następnie grono instruktorskie wybrało nowe władze hufca.

Na kolejną czteroletnią kadencję komendanta został wybrany phm. Bartłomiej Wójcik.

Decyzją zjazdu w skład nowej komendy weszli:

  • phm. Małgorzata Molus,
  • phm. Robert Moraczewski,
  • pwd. Anna Bartosiewicz,
  • pwd. Iwona Dębska
  • pwd. Przemysław Sarzyński.

Wybrano także nową Komisję Rewizyjną, której skład zasilili:

  • pwd. Michał Murgrabia,
  • pwd. Adam Moskwa
  • pwd. Martyna Lewarska.

Na koniec Zjazdu została przedstawiona strategia hufca na lata 2015-2019.