WOSM i WAGGGS, czyli to, co każdy ma na mundurze…

WOSM i WAGGGS, czyli to, co każdy ma na mundurze…

Co to jest WOSM…

W wolnym tłumaczeniu jest to Światowa Organizacja Ruchu Skautowego ( World Organization of the Scout Movement ).

WOSM to międzynarodowe stowarzyszenie zrzeszające organizacje skautowe z całego świata. Skupia około 28 mln członków w 216 państwach. Głównie członkami są chłopcy, ale zdarzają się również dziewczynki, w przypadku gdy dana organizacja jest koedukacyjna i nie jest równocześnie członkiem WAGGGS.

Symbolem WOSM jest biała lilijka, otoczona liną, związaną za pomocą węzła płaskiego. Wszystko to znajduje się na purpurowym, okrągłym tle.

A teraz trochę o WAGGGS…

Po przetłumaczeniu z World Association of Girl Guides and Girl Scouts otrzymamy Światowe Stowarzyszenie Przewodniczek i Skautek.

Jest to największa niepolityczna organizacja dla dziewcząt, dobrowolny ruch wychowawczy oparty o wartości duchowe i otwarty na wszystkie młode kobiety, niezależnie od pochodzenia czy religii. Liczy ponad 8 milionów członkiń w 130 krajach.

Symbolem WAGGGS jest żółta koniczyna na błękitnym tle. Symbolizuje słońce świecące dla wszystkich dzieci na świecie.