Kontrola podstawowych jednostek hufca Skierniewice

Kontrola podstawowych jednostek hufca Skierniewice

Komisja Rewizyjna Hufca zawiadamia o planowanej ogólnej kontroli podstawowych jednostek hufca Skierniewice.

Temat kontroli jednostki: Kontrola zgodności działań jednostki z „Instrukcja tworzenia i działania gromady, drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego.

Kontrola Ogólna- Harmonogram